File Input
File Input
هما فارمد

هما فارمد

درباره هما فارمد

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت هما فارمد بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

نمایندۀ پزشکی

داروسازي ابوريحان
تهران

نمایندۀ پزشکی

داروسازي الحاوي
تهران

نمایندۀ پزشکی

تهران

نمایندۀ علمی ویزیت پزشکان

دارويي شفق يزد
تهران

متخصص برند کارفرمایی

سرمايه گذاري داروئي گلرنگ
تهران

متخصص استعدادیابی

سرمايه گذاري داروئي گلرنگ
تهران