اطلاعات شرکت:

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارکنان:

100-499کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت ضحي کيش بر روی نقشه مشخص نشده‌است.