درباره مشکين

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

1967

صنعت:

حمل و نقل/لجستیک

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس:

موقعیت مشکين بر روی نقشه مشخص نشده‌است.