درباره اوُنيک

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت اوُنيک بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

کارشناس بازرگانی

اشبال شيمي
تهران

نمایندۀ پزشکی

داروسازي ابوريحان
تهران

نمایندۀ پزشکی

داروسازي الحاوي
تهران

نمایندۀ پزشکی

تهران

نمایندۀ علمی ویزیت پزشکان

دارويي شفق يزد
تهران

متخصص برند کارفرمایی

سرمايه گذاري داروئي گلرنگ
تهران