درباره زيمنس

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

شرکتهای نیروگاهی

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت زيمنس بر روی نقشه مشخص نشده‌است.