درباره امرافر

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

1970

صنعت:

بیمارستانها و مراکز درمانی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

تهران,

آدرس:

موقعیت امرافر بر روی نقشه مشخص نشده‌است.