File Input
File Input
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی

فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی

درباره فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

-

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

مدیر مارکتینگ و فروش دارو و تجهیزات پزشکی در شیراز

شیراز

مدیر فروش منطقه

دارو گستر نخبگان
تهران

کارشناس منابع انسانی

شرکت کوبل دارو
تهران

نمایندۀ پزشکی

روژين فارمد
رشت

رئیس برنامه‌ریزی تولید

شرکت داروسازی روژین
ساوه

مدیر تضمین کیفیت

شرکت داروسازی روژین
ساوه