درباره جفکو

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

حمل و نقل/لجستیک

تعداد کارمندان:

-

موقعیت:

ترکیه,

آدرس:

موقعیت جفکو بر روی نقشه مشخص نشده‌است.