تعداد امتیازهای درج شده برای نمایش نمودار نظرسنجی کافی نمی باشد.

با امتیاز دادن به این شرکت، به کامل شدن اطلاعات کمک کنید.

2 نظر

مرتب‌سازی بر‌اساس:
1.0

نوشته شده در : ۱۳۹۹ آبان

مدیر خرید تا ۱۳۹۹

پیشنهاد نمی‌کنم

مزایا

I did not like working there…

چالش‌ ها

Top management could not sort out the project so commercial department was under pressure and mismanagement because of aforementioned issue

1.0

نوشته شده در : ۱۳۹۹ آبان

مدیر خرید تا ۱۳۹۹

پیشنهاد نمی‌کنم

مزایا

I did not like working there…

چالش‌ ها

Top management could not sort out the project so commercial department was under pressure and mismanagement because of aforementioned issue