درباره کالا شهر

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

فروشگاه‌ها و مراکز خرده‌فروشی

تعداد کارمندان:

1-9کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت کالا شهر بر روی نقشه مشخص نشده‌است.