فرصت‌های شغلی هاي وب

مهندس OSS

هاي وب
تهران

کارشناس کنترل کیفیت شبکه

هاي وب
تهران

مهندس NOC-VSAT

هاي وب
تهران

متخصص پشتیبانی مرکز داده

هاي وب
تهران

مهندس FO-RAN

هاي وب
تهران

کارشناس فنی امور مشتریان

هاي وب
تهران

کارشناس پشتیبانی مشتریان سازمانی

هاي وب
تهران

کارشناس ارشد ذخیره‌سازی

هاي وب
تهران

کارشناس مجازی‌سازی

هاي وب
تهران

کارشناس توسعه و نگهداری

هاي وب
تهران

کارشناس کنترل پروژه

هاي وب
تهران

توسعه دهندۀ ری‌اکت

هاي وب
تهران

کارشناس WiFi

هاي وب
تهران

مهندس ثابت مرکز کنترل شبکه

هاي وب
تهران

متخصص محصول

هاي وب
تهران

حسابدار

هاي وب
تهران

کارشناس فروش

هاي وب
تهران

شغل‌های پیشنهادی:

کارشناس بازاریابی

سپیدار سیستم آسیا
تهران

کارشناس فروش

سپیدار سیستم آسیا
تهران

کارشناس بازاریابی دیجیتال

سپیدار سیستم آسیا
تهران

تکنیسین فناوری اطلاعات

گروه آیپون
اهواز

مهندس فناوری اطلاعات

گروه آیپون
تهران

کارشناس استراتژیک

داريا همراه پايتخت
تهران