امتیاز کلی

3.5

بر‌اساس 46 امتیاز و 3 نظر

5

5

4

3

3

2

2

1

1

1

3 نظر

مرتب‌سازی بر‌اساس:
3.8

نوشته شده در : ۱۴۰۱ تیر

من سرپرست kompany هستم تا‌کنون

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

شرکت بسیار منظم و باحقوق و مزایا عالی و به موقع اینده نگر در تمامی زمینه ها سکوی پرتاپ برای پرسنل ها

چالش‌ ها

ایجاد فضای رقابتی و تدریس پرسنل در دانشگاه گلستان برگزاری ازمون ها متفاوت فروش در گلستان

3.0

نوشته شده در : ۱۴۰۰ مهر

کارشناس مالی تا‌کنون

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

this company assists me to be productive in my field. so I’m grateful for having a nice job in a prestigious organization.

چالش‌ ها

Sometimes I feel dead tired when sitting in front of a computer screen all day long to deal with overwhelming workload. This job caused me a sedentary lifestyle which has a negative effect on my physical health. Sometimes I have a very busy schedule, which always keeps me up to my ears in deadlines.

4.0

نوشته شده در : ۱۴۰۰ مهر

فروشنده تا مدیر فروش ناحیه تا ۱۳۹۶

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

مدرسه عالی فروش ،فضای عالی جهت آشنایی با مباحث پیشرفته کسب و کار ،جزو به روزترین کمپانی های ایران

چالش‌ ها

برای کسانی که در ابتدای کار فروش هستند توصیه میکنم در این شرکت فعالیت نمایند