اطلاعات شرکت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارکنان:

500 کارمند به بالا

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس: