اطلاعات شرکت:

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارکنان:

50-99کارمند

موقعیت:

تهران,

آدرس:

موقعیت بازرگانی دراژه بر روی نقشه مشخص نشده‌است.