آشنایی با هرم مهارت های مدیریتی

اگر به عنوان یک مدیر بخواهید در پُست مدیریتی خود پیشرفت کنید، باید به طور مداوم برای تسلط به مهارت‌های جدید بکوشید. هرم مهارت های مدیریتی ابزاری است برای توصیف مهارت‌هایی که مدیران موفق در طول دوران شغلی خود به آن‌ها نیاز دارند. در این مقاله، مقدمه‌ای در خصوص پیشرفت در مهارت‌های مدیریتی ارائه می‌کنیم … ادامه خواندن آشنایی با هرم مهارت های مدیریتی