skip to Main Content
آشنایی با قانون کار در ایران

آشنایی با قانون کار در ایران

آیا با قانون کار در ایران آشنایی دارد؟

هر کارفرما یا کارجویی باید از قوانین و مقررات کار در کشور خود مطلع باشد و به حقوق کاری خود آگاه باشد. متاسفانه بیشتر کارکنان ایرانی از قانون کار در ایران اطلاعی ندارند، به همین دلیل هم اطلاعی از قوانین ندارند.

در ادامه شما می‌توانید از طریق لینک زیر فایل PDF قانون کار در ایران را توسط تیم ایران تلنت برایتان گردآوری شده است را دانلود نمایید.

 

 

قانون کار در ایران Iran Labour Law
24+

مطالب مشابه

Back To Top
جستجو