مرور منابع مفید

منابع مفید

آشنایی با قانون کار در ایران

آیا با قانون کار در ایران آشنایی دارد؟ هر کارفرما یا کارجویی باید از قوانین و مقررات کار در کشور خود مطلع باشد و به حقوق کاری خود آگاه باشد. متاسفانه بیشتر کارکنان ایرانی از قانون کار در ایران اطلاعی ندارند، به همین دلیل هم اطلاعی از…

آگهی‌های مرتبط با استخدام کارشناس منابع انسانی

استخدام کارشناس منابع انسانی یکی از دشوارترین بخش‌های مدیریت یک شرکت یا سازمان است. کارشناس منابع انسانی شخصی است که تیم کارکنان شما را استخدام کرده و نیازهایشان رسیدگی می‌کند. برای مشاهده تمام آگهی های مرتبط با استخدام کارشناس منابع…