HR Zone   »   نکات آموزشی برای کارجویان

  بهترین سوالاتی که در انتهای مصاحبه می توانید از کارفرما بپرسید

5 دی 1395

این موقعیت برای همه ما آشنا است: در انتهای یک مصاحبه کاری هستیم و بعد از یک ساعت سر و کله زدن با کارفرمای احتمالی و از جان مایه گذاشتن برای دستیابی به آن شغل، مصاحبه کننده از ما می خواهد که اگر سوالی داریم از او بپرسیم.مشخص است که این بخش بیشتر حالتی فرمایشی دارد و بیشتر برای پایان مودبانه مصاحبه طراحی شده است تا کارفرما مجبور نباشد شما را بیرون بیندازد. با این حال شما می توانید از این بخش هم به نفع خودتان استفاده کنید. به آن به چشم فرصتی نگاه کنید که در آن می توانید یک بار دیگر توانایی ها و ویژگی های خاص خود را به رخ مصاحبه کننده بکشید.

بخش پایانی مصاحبه بخشی است که در آن می توانید ارزش مصاحبه ای که با شما شده را برای کارفرما بالا ببرید. از آنجایی که اکثر رقبای شغلی شما، بعد از یک مصاحبه طولانی از این بخش به سرعت و با خستگی عبور می کنند و برای آن برنامه ای ندارند، شما می توانید با برنامه ریزی این بخش را به یک مزیت نسبی برای خود تبدیل کنید.

در اینجا ما برای شما سوالی طرح می کنیم که بتوانید با پرسیدن آن تاثیر مثبتی بر روی مصاحبه کننده بگذارید:

"برایم جالب است بدانم تا به حال بهترین پیشرفت یا پروژه موفقی که در این شرکت داشته اید چه بوده؟"

این سوال ساده، که به طرز هوشمندانه ای طراحی شده تا صرفا بر اساس حس کنجکاوی شما به نظر برسد، می تواند به شما دید واضحی از ارزش های مصاحبه کننده بدهد. همچنین با این سوال می توانید درک واضحی از این مساله داشته باشید که این شرکت چقدر برای شما جا دارد و در این موقعیت شغلی تا چه حد اجازه رشد خواهید داشت. از طرف دیگر وقتی از کارفرمایتان می خواهید بهترین لحظه کاری خودش را برایتان تعریف کند ناخودآگاه او را خوشحال کرده اید و این حس خوب در ذهن او با حضور شما همنشین می شود.

علاوه بر یک حس خوب، پاسخ این سوال برای شما یک دورنما از ارزشهایی که در آن شرکت بین همکارانتان وجود دارد و فرهنگ سازمانی آن شرکت ترسیم می کند. اگر مصاحبه کننده نتواند به این سوال به سادگی پاسخ دهد، این خود می تواند برای شما یک نکته منفی در بررسی پیشنهاد شغلی آن شرکت قلمداد شود.

منبع :
https://www.themuse.com/advice/the-best-question-to-ask-if-you-want-to-end-the-interview-on-a-great-note-1?ref=carousel-slide-2